GIẢNG LUẬN

Đưa Bạn Bè Đến Với Chúa (Chúa Nhật 05/19/2019)

MS Lê Tân

Women Who Followed Jesus (Chúa Nhật 05/12/2019)

MS Alan Naumann

Hãy Chăn Chiên Ta (Chúa Nhật 05/05/2019)

MS Lê Tân

Đức Tin Nơi Chúa Phục Sinh (Chúa Nhật 04/28/2019)

MS Lê Tân

The Power to Save (Chúa Nhật Phục Sinh 04/21/2019)

MS James Lewis

Đừng Khóc Về Ta (Đêm Thứ Sáu Thương Khó 04/19/2019)

MS Lê Tân

Following Or Failing (Chúa Nhật 04/14/2019)

MS Alan Naumann

Người Đã Làm Việc Tốt Cho Ta (Chúa Nhật 04/07/2019)

MS Lê Tân

Rửa Chân Cho Nhau (Chúa Nhật 03/31/2019)

MS Lê Tân

Chúa Giê-xu và Ngày Sa-bát (Chúa Nhật 03/24/2019)

MS Lê Tân

Khi Đối Diện Với Cám Dỗ (Chúa Nhật 03/17/2019)

MS Lê Tân

Opposition or Opportunity (Chúa Nhật 03/10/2019)

MS Alan Naumann

Chúa Giê-xu Đối Phó Với Cám Dỗ (Chúa Nhật 03/03/2019)

MS Lê Tân

Chúa Giê-xu Cầu Thay Cho Chúng Ta (Chúa Nhật 02/24/2019)

MS Lê Tân

Đời Sống Cầu Nguyện Của Đấng Christ (Chúa Nhật 02/17/2019)

MS Lê Tân

Are You Prepare to Follow? (Chúa Nhật 02/10/2019)

MS Alan Naumann

Ước Nguyện Đầu Năm (Chúa Nhật 02/03/2019)

MS Lê Tân

Lòng Thương Xót Của Đấng Christ (Chúa Nhật 01/27/2019)

MS Lê Tân

Gương Khiêm Nhu Của Đấng Christ (Chúa Nhật 01/20/2019)

MS Lê Tân

What It Means to Follow (Chúa Nhật 01/13/2019)

MS Alan Naumann

In His Steps (Chúa Nhật 01/06/2019)

MS Alan Naumann

Niềm Vui Giáng Sinh (Chúa Nhật 12/23/2018)

MS Lê Tân

Câu Chuyện Giáng Sinh (Thứ Tư 12/19/2018)

MS Lê Tân

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Chúa Nhật 12/16/2018)

MS Lê Tân

Hãy Yêu Kẻ Thù Nghịch (Thứ Tư 12/12/2018)

MS Lê Tân

Joyous Christmas (Chúa Nhật 12/09/2018)

MS Alan Naumann

Về Sự Thề Nguyền & Sự Trả Thù (Thứ Tư 12/05/2018)

MS Lê Tân

Tinh Thần Đón Chúa Giáng Sinh (Chúa Nhật 12/02/2018)

MS Lê Tân

Thế Nào Là Phạm Tội Tà Dâm (Thứ Tư 11/28/2018)

MS Lê Tân

Hội Thánh Truyền Giảng (Chúa Nhật 11/25/2018)

MS Lê Tân

Chiều Sâu của Luật Pháp (Thứ Tư 11/21/2018)

MS Lê Tân

Biết Ơn và Hầu Việc (Chúa Nhật 11/18/2018)

MS Lê Tân

Thờ Phượng Vì Sự Vinh Hiển Đức Chúa Trời (Thứ Sáu 11/16/2018)

MS Lê Tân

Chúa Giê-xu và Luật Pháp (Thứ Tư 11/14/2018)

MS Lê Tân

Harmony in the Church (Chúa Nhật 11/11/2018)

MS Alan Naumann

Muối và Ánh Sáng (Thứ Tư 11/07/2018)

MS Lê Tân

Chúng Ta Xây Dựng Nhà Chúa (Chúa Nhật 11/4/2018)

MS Lê Tân

Các Phước Lành Phần 3 (Thứ Tư 10/31/2018)

MS Lê Tân

Phẩm Cách Của Chấp Sự (Chúa Nhật 10/28/2018)

MS Lê Tân

Người Tin Chúa Có Lợi Thế Nào (Thứ Tư 10/24/2018)

Ông Trần Vĩnh Hiệp

Thiên Chức Làm Cha Mẹ (Chúa Nhật 10/21/2018)

MS Lê Tân

Các Phước Lành (Thứ Tư 10/17/2018)

MS Lê Tân

Deadbeat Christians (Chúa Nhật 10/14/2018)

MS Alan Naumann

Giá Trị Đời Đời (Thứ Tư 10/10/2018)

MS Lê Tân

Chung Hưởng Ơn Phước Sự Sống (Chúa Nhật 10/07/2018)

MS Lê Tân

Bài Giảng Trên Núi - Lời Giới Thiệu (Thứ Tư 10/3/2018)

MS Lê Tân

Kiên Định Trong Đường Lối Chúa (Chúa Nhật 9/30/2018)

MS Lê Tân

Sống Đắc Thắng Cho Chúa (Thứ Tư 9/26/2018)

MS Lê Tân

Nhận Biết Và Làm Theo Ý Chúa (Chúa Nhật 9/23/2018)

MS Alan Naumann

Sự Cầu Nguyện (Thứ Tư 9/19/2018)

MS Lê Tân

Tìm Cầu Ý Chúa (Chúa Nhật 9/16/2018)

MS Lê Tân

Sự Nhịn Nhục (Thứ Tư 9/12/2018)

MS Lê Tân

God's Will - A Way of Life (Chúa Nhật 9/09/2018)

MS Alan Naumann

Kẻ Giàu Mà Ác (Thứ Tư 9/05/2018)

MS Lê Tân

Nhận Biết Ý Chúa (Chúa Nhật 09/02/2018)

MS Lê Tân

Hãy Đổi Lại Như Con Trẻ (Thứ Tư 8/29/2018)

Ông Trần Vĩnh Hiệp

Nê-hê-mi Người Cầu Nguyện (Chúa Nhật 8/26/2018)

MS Lê Tân

Việc Ngày Mai Không Ai Biết (Thứ Tư 8/22/2018)

MS Lê Tân

Lời Cầu Nguyện Chúa Dạy (Chúa Nhật 8/19/2018)

MS Lê Tân

Sự Nói Hành và Xét Đoán (Thứ Tư 8/15/2018)

MS Lê Tân

Let's Talk About Prayer (Chúa Nhật 8/12/2018)

MS Alan Naumann

Hãy Phục Đức Chúa Trời (Thứ Tư 8/08/2018)

MS Lê Tân

Chống Trả Kẻ Thù (Thứ Tư 8/01/2018)

MS Lê Tân

Chọn Phần Tốt (Chúa Nhật 7/29/2018)

MS Lê Tân

Sự Chiến Đấu Tranh Cạnh Bởi Đâu Mà Đến? (Thứ Tư 7/25/2018)

MS Lê Tân

Tại Sao Chúng Ta Cần Kinh Thánh? (Chúa Nhật 7/22/2018)

MS Lê Tân

Sự Khôn Ngoan Ở Trong Chúa (Thứ Tư 7/18/2018)

MS Lê Tân

Chọn Sự Sống (Chúa Nhật 7/15/2018)

MS Lê Tân

Hiểm Họa Của Lưỡi - Phần 2 (Thứ Tư 7/11/2018)

MS Lê Tân

Lời Chúa Ở Rất Gần Chúng Ta (Chúa Nhật 7/08/2018)

MS Lê Tân

Tình Yêu Thương Chúa Đối Với Chúng Ta (Thứ Tư 7/4/2018)

Đào Nam Anh

How Does God Speak Today? (Chúa Nhật 7/01/2018)

MS Alan Naumann

Suy Nghĩ Đúng Hướng (Thứ Tư 6/27/2018)

Trần Vĩnh Hiệp

Learning to Walk (Chúa Nhật 6/24/2018)

MS Alan Naumann

Điều Gì Sẽ Chia Rẻ Chúng Ta (Thứ Tư 6/20/2018)

Đào Nam Anh

Sống Trong Sự Sáng (Thứ Tư 6/13/2018)

Trần Vĩnh Hiệp

Dying - The Key to Living (Chúa Nhật 6/10/2018)

MS Alan Naumann

Gia cơ 3:1-5 - Hiểm Họa Của Cái Lưỡi (Thứ Tư 6/6/2018)

MS Lê Tân

Các Ngươi Phải Sinh Lại (Chúa Nhật 6/03/2018)

MS Lê Tân

Gia cơ 2:20-26 - Đức Tin Trọn Vẹn (Thứ Tư 5/30/2018)

MS Lê Tân

Vui Mừng và Thỏa Lòng (Chúa Nhật 5/27/2018)

Ông Trần Vĩnh Hiệp

Gia cơ 2:13-19 - Đức Tin và Việc Làm (Thứ Tư 5/23/2018)

MS Lê Tân

Đức Thánh Linh Giáng Lâm (Chúa Nhật 5/20/2018)

MS Lê Tân

Gia cơ 2:8-13 - Đừng Thiên Vị Ai 2 (Thứ Tư 5/16/2018)

MS Lê Tân

Hannah - Portrait of a Godly Mother (Chúa Nhật 5/13/2018)

MS Alan Naumann

Gia cơ 2:1-7 - Đừng Thiên Vị Ai (Thứ Tư 5/9/2018)

MS Lê Tân

Suy Nghĩ Đúng Về Chính Mình (Chúa Nhật 5/06/2018)

MS Lê Tân

Cuộc Chiến Nội Tâm (Chúa Nhật 4/29/2018)

MS Lê Tân

Gia cơ 1:21-25 - Tiếp Nhận Lời Chúa (Thứ Tư 4/25/2018)

MS Lê Tân

Tôi Cần Được Cứu (Chúa Nhật 4/22/2018)

MS Lê Tân

Gia cơ 1:19-20 - Mau Nghe, Chậm Nói, Chậm Giận (Thứ Tư 4/18/2018)

MS Lê Tân

Tôi Là Ai Giữa Mọi Tạo Vật Của Chúa (Chúa Nhật 4/15/2018)

MS Lê Tân

Gia cơ 1:12-18 - Chiến Thắng Sự Cám Dỗ (Thứ Tư 4/11/2018)

MS Lê Tân

The Dignity of Humanity (Chúa Nhật 4/8/2018)

MS Alan Naumann

Gia cơ 1:12-15 - Sự Cám Dỗ (Thứ Tư 4/4/2018)

MS Lê Tân

Gặp Chúa Phục Sinh - Lễ Phục Sinh (Chúa Nhật 4/1/2018)

MS Lê Tân

Làm Điều Này Để Nhớ Đến Ta - Lễ Thương Khó (Thứ Sáu 3/30/2018)

MS Lê Tân

Lời Kết Luận Về Sự Thử Thách (Thứ Tư 3/28/2018)

MS Lê Tân

What God Really Wants? (Chúa Nhật 3/25/2018)

MS Alan Naumann

Gia cơ 1:9-11 - Người Giàu và Người Nghèo (Thứ Tư 3/21/2018)

MS Lê Tân

Chúa Đã Sống Lại (Chúa Nhật 3/18/2018)

MS Lê Vĩnh Thạch

Vun Trồng Đời Sống (Thứ Bảy 3/17/2018)

MS Lê Vĩnh Thạch

Chức Vụ Chúa Ban (Thứ Bảy 3/17/2018)

MS Lê Vĩnh Thạch

Gia cơ 1:5-8 (Thứ Tư 3/14/2018)

MS Lê Tân

Experiencing the Love of God (Chúa Nhật 3/11/2018)

MS Alan Naumann

Nếp Sống Thánh Khiết (Chúa Nhật 3/4/2018)

MS Lê Tân

Nhận Biết Đấng Thánh (Chúa Nhật 2/25/2018)

MS Lê Tân

Nguồn Lợi Lớn (Chúa Nhật 2/18/2018)

MS Lê Tân

Our Faithful God (Chúa Nhật 2/11/2018)

MS Alan Naumann

Đức Chúa Trời Thành Tín (Chúa Nhật 2/4/2018)

MS Lê Tân

Confident Living in A Dangerous World (Chúa Nhật 1/28/2018)

MS Alan Naumann

Đấng Nắm Giữ Tương Lai (Chúa Nhật 1/21/2018)

MS Lê Tân

Walking With a Powerful God (Chúa Nhật 1/14/2018)

MS Alan Naumann

Ước Nguyện Đầu Năm (Chúa Nhật 1/7/2018)

MS Lê Tân

A New Year of Opportunity (Chúa Nhật 12/31/2017)

MS Alan Naumann

Tin Vui Trần Thế & Món Quà Giáng Sinh (Chúa Nhật 12/24/2017)

MS Phan Trần Dũng

Wise or Otherwise? (Chúa Nhật 12/17/2017)

MS Alan Naumann

Ngài Ở Giữa Chúng Ta (Chúa Nhật 12/10/2017)

MS Nguyễn Đăng Minh

Why Christmas? (Chúa Nhật 12/3/2017)

MS Alan Naumann

Chúa Ở Cùng Chúng Ta (Chúa Nhật 11/26/2017)

MS Lê Tân

Thank You!! (Chúa Nhật 11/19/2017)

MS Alan Naumann